Ωράρια Δρομολόγιων

Για κάθε ανάγκη του πελάτη με γνώμονα την ασφάλεια την αξιοπιστία και την ταχύτητα.

Ωράρια κατά προσέγγιση Από Γερμανία Πρός Ελλάδα

 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Καθημερινές 10:00-18:30 Σαββάτο 09:30-10:30
 • Κάθε Σάββατο 14:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Σάββατο 15:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Σάββατο 17:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Παρασκευή 18:00-20:30, Δευτέρα 18:00-19:00
 • Κάθε Σάββατο 18:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Σαββάτο 17:00-21:00
 • Κάθε Σάββατο 20:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Σάββατο 22:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια:15:00-18:00
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια:09:00-20:00
 • Κάθε Δευτέρα 11:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12:00-14:00
 • Κάθε Δευτέρα 12:30 κατά προσέγγιση
 • Καλαμπάκα / Στάση
  Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Δευτέρα 14:00 κατά προσέγγιση
 • Κάθε Δευτέρα 15:00 κατά προσέγγιση
 • Κάθε Δευτέρα 16:00 κατά προσέγγιση
 • Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Δευτέρα 18:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Δευτέρα – Τρίτη 13:00 – 19:00 και Τετάρτη – Πέμπτη 08:00 – 12:00
 • Κάθε Δευτέρα 19:00 κατά προσέγγιση 
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Ωράρια Καταστημάτων
 • Κάθε Δευτέρα 20:00 κατά προσέγγιση 
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια:
 • Κάθε Τρίτη 14:00 κατά προσέγγιση 

Ωράρια κατά προσέγγιση Από Ελλάδα Πρός Γερμανία

 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Ωράρια Καταστημάτων
 • Κάθε Τρίτη 14:00 κατά προσέγγιση 
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Ωράρια Καταστημάτων 
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Δευτέρα – Τρίτη 13:00 – 19:00 και Τετάρτη – Πέμπτη 08:00 – 12:00

 • Κάθε Τετάρτη 12:00 κατά προσέγγιση

 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Τετάρτη 13:00 κατά προσέγγιση
 • Κάθε Τετάρτη 14:30 κατά προσέγγιση
 • Κάθε Τετάρτη 16:30 κατά προσέγγιση
 • Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Τετάρτη 17:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12:00-14:00
 • Κάθε Δευτέρα 17:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια:09:00-20:00
 • Κάθε Τετάρτη 19:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια:15:00-18:00
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Παρασκευή 06:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Σαββάτο 17:00-21:00
 • Κάθε Σάββατο 20:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Παρασκευή 18:00-20:30, Δευτέρα 18:00-19:00
 • Κάθε Σάββατο 18:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Παρασκευή 12:30 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Στην κατά προσέγγιση ώρα / σε συννενόηση με τον οδηγό.
 • Κάθε Σάββατο 15:00 κατά προσέγγιση
 • Παραδώσεις/Παραλαβές πακέτων Ωράρια: Καθημερινές 10:00-18:30 Σαββάτο 09:30-10:30
 • Κάθε Παρασκεύη 17:00 κατά προσέγγιση

Αποστολές δεμάτων που δεν είναι στην τακτική γραμμή ?

Οι αποστολές των πακέτων που δεν βρίσκονται στην τακτική εβδομαδιαία γραμμή εξυπηρετούνται μέσω ΚΤΕΛ και η παραλαβή τους γίνεται στις αποθήκες των αντίστοιχων ΚΤΕΛ. 

Πχ. Για την αποστολή πακέτου προς Αθήνα θα παραλάβετε από την αποθήκη του ΚΤΕΛ Σερρών στο Κηφισό. Για την αποστολή πακέτου προς Χανιά θα παραλάβετε από την αποθήκη του ΚΤΕΛ Χανίων.