Προστασία Δεδομένων

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες του topaketo.de

Εμείς, η topaketo.de (Αθανασία Πασβαντίδου), λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων, ιδίως ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), κατά την επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται βέλτιστα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για την ηλεκτρονική προσφορά topaketo.de και όλων των υποτομέων (εφεξής «topaketo»).

1 Γενικές πληροφορίες

1.1 Αρμόδιος φορέας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 4 αρ.

Αθανασία Πασβαντίδου Bismarkstrasse 81, 40210, Ντίσελντορφ

Τηλέφωνο: +49 211 1646523

1.2 Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα – ο νόμος μιλάει επίσης για προσωπικά δεδομένα και προσωπικά δεδομένα – είναι προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν την εξάγησή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητά σας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας ανατεθούν άμεσα ή έμμεσα. Το «υποκείμενο των δεδομένων» κατά την έννοια του DSGVOείναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο του οποίου οι προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις τα προσωπικά δεδομένα λένε κάτι.

 Καταρχήν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα topaketo.de χωρίς να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, όταν δημιουργείτε μια ετικέτα δέματος, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με τον topaketo.de λογαριασμό σας εάν θέλετε να απολαύσετε ορισμένα πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο topaketo.de.

1.3 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, υπεργολάβους και τρίτους παρόχους

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο υπό την εξέταση των νομικών απαιτήσεων. Μεταβιβάζουμε τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο, ε.B. για σκοπούς χρέωσης, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Εάν χρησιμοποιήσουμε υπεργολάβους για την online προσφορά μας, έχουμε λάβει τις κατάλληλες συμβατικές προφυλάξεις για αυτές τις εταιρείες, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Εάν χρησιμοποιούμε περιεχόμενο ή άλλα μέσα από άλλες εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού ως «τρίτοι πάροχοι») και των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε τρίτη χώρα, μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων στις αντίστοιχες χώρες διαμονής των τρίτων παρόχων. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες από εμάς πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, συγκατάθεση των χρηστών ή άλλως νόμιμη άδεια.

1.4. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς από εμάς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρότυπο SSL (Secure Sockets Layer) για κρυπτογράφηση. Αυτό εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

Όλοι οι υπάλληλοί μας εκπαιδεύονται τακτικά στο θέμα της προστασίας δεδομένων και καθοδηγούνται από την ασφαλή και αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων των πελατών. Όλοι οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από την εμπιστευτικότητα και, ως εκ τούτου, έχουν υπογράψει στις συμβάσεις εργασίας τους τη δέσμευση να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφωθούν με την προστασία των δεδομένων.

1.5 Νομική βάση

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (DSGVO):

α.
Συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.  Συγκατάθεση είναι κάθε προαιρετική, συγκεκριμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, δηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

β.
Αναγκαιότητα εκτέλεσης της σύμβασης ή εφαρμογής προπαρασκευαστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 .bGDPR. Τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για να προετοιμάσουμε τη σύναψη της σύμβασης μαζί σας ή να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι σας.

γ.
Επεξεργασία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 .cDSGVO. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων σας προβλέπεται, για παράδειγμα, από το νόμο ή άλλους κανονισμούς.

δ.
Επεξεργασία για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.  Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας ή τρίτων, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες εκ μέρους σας που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

1.6 Τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων

Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι topaketo.de:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης
 • Δικαίωμα
  διόρθωσης Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί εσφαλμένα, μπορείτε να το διορθώσετε ανά πάσα στιγμή. Ο πιο γρήγορος και ευκολότερος τρόπος για να κάνετε τη διόρθωση είναι απευθείας στον topaketo.de λογαριασμό σας .
 • Δικαίωμα
  διαγραφής. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να χρειαστεί να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης, για παράδειγμα για φορολογικούς ή λογιστικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα ανάκλησης κατά της
  επεξεργασίας.Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

1.7 Πρόσωπα επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων, επικοινωνήστε με:

[email protected]

Όταν υποβάλλετε το αίτημά σας, φροντίστε να μας δώσετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση), αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε με μοναδικό τρόπο και να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

2 Επεξεργασία στο πλαίσιο της επεξεργασίας στο πλαίσιο της χρήσης λειτουργιών της ιστοσελίδας

2.1 Ανάκτηση της ιστοσελίδας

Σκοπός επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής μας.

Τύπος δεδομένων

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, ορισμένα δεδομένα της συσκευής κλήσης συλλέγονται αυτόματα από τους διακομιστές ιστού μας. Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Τεχνικά τερματικά δεδομένα (τύπος συσκευής, έκδοση λειτουργικού συστήματος, τύπος προγράμματος περιήγησης, ανάλυση οθόνης, βάθος χρώματος, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Javascript κ.λπ.)·
 • τη διεύθυνση IP της τηλεφωνικής συσκευής
 • Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης (χρονική σήμανση)
 • Υπηρεσία παροχής Διαδικτύου του χρήστη
 • Τεχνικό Αίτημα
 • Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας
 • τις υποσελίδες της Ιστοσελίδας μας στις οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης
 • τον ιστότοπο από τον οποίο  μας επισκέπτεται ο αντίστοιχος χρήστης (URL παραπομπής)
 • Ιστοσελίδες στις οποία έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

Νομική βάση

Η νομική βάση στο πλαίσιο αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων έγκειται στη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και στην ασφάλεια των συστημάτων μας. Το ενδιαφέρον σου για την εχεμύθεια κάθεται πίσω. Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η παροχή της ιστοσελίδας καθώς και η λειτουργία και η ασφάλειά της δεν είναι τεχνικά δυνατή. Η ασφάλεια της ιστοσελίδας μας εξυπηρετεί επίσης τα ενδιαφέροντά σας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, το αργότερο μετά από 32 ημέρες.

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας topaketo.de . Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα ένστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ireland

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Χωρίς τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

2.2  topaketo.de λογαριασμός σας

Έχετε την επιλογή να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σε topaketo.de ή να εγγραφείτε για αυτό.

Με τον topaketo.de λογαριασμό, μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των δεμάτων που έχετε στείλει και λάβει, να παρακολουθείτε την αποστολή αυτών των δεμάτων και να δημιουργείτε ετικέτες δεμάτων με ελάχιστη προσπάθεια. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε να λάβετε μια ανακοίνωση πακέτου.

Επεξεργαζόμαστε τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του topaketo.deλογαριασμού, προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ορισμένες κατηγορίες δεδομένων (κατηγορίες πακέτων που χρησιμοποιούνται, αριθμός πακέτων που ελήφθησαν, τελευταία σύνδεση, αναγνωριστικό χρήστη) για να δημιουργήσουμε την ηλεκτρονική παρουσία (ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, τον ιστότοπο). ενημερωτικό δελτίο) για να εξατομικεύσετε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Τύπος δεδομένων

Για εγγραφή, σας ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα χρήστη
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Τηλέφωνο

Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβετε έναν ατομικό  αριθμό πελάτηtopaketo.de.

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τον topaketo.de λογαριασμό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (.b) DSGVO.

Σκοπός επεξεργασίας

Μπορείτε να διορθώσετε τα δεδομένα σας μόνοι σας στον topaketo.de λογαριασμό.

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Εάν δεν θέλετε μια μεμονωμένη προσέγγιση, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αντιταχθείτε ειδικά στην εξατομίκευση μέσω ενός αναγνωριστικού χρήστη κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ένστασης στην παρακάτω ενότητα. Θα ανοίξει ένα εργαλείο  στο οποίο μπορείτε στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο στην ενότητα “Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση”.

Αν θέλετε να διαγράψετε εντελώς τον topaketo.de λογαριασμό σας, μπορείτε εύκολα να το κάνετε στον topaketo.de λογαριασμό στο www.topaketo.de μέσω του κουμπιού “Απενεργοποίηση χρήστη”.

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προαναφερθείσες λειτουργίες, το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη είναι υποχρεωτικό.

2.7 Επικοινωνία μαζί μας

 

Χρησιμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα αποκλειστικά για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για άλλους σκοπούς που καθορίζονται στη συλλογή δεδομένων. Εάν αυτό είναι απαραίτητο για την απάντηση στο αίτημά σας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα στον ενδιαφερόμενο. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή της συνομιλίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών.

Τύπος δεδομένων

Μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα. Το αν αυτά τα δεδομένα συλλέγονται εξαρτάται από το αίτημά σας:

 • Μικρό
 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός αποστολής
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Στοιχεία λογαριασμού
 • Κλπ.

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit.bDSGVO, βάσει της σύμβασής σας με topaketo.de. Εάν καταγράψουμε τη συνομιλία σας με την εξυπηρέτηση πελατών μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ.  Εάν δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και topaketo.de, η νομική βάση εδώ είναι το άρθρο 6 παρ.  Ο λόγος για αυτό είναι ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας χωρίς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή η καθιέρωση επαφής είναι επίσης προαιρετική.

Διάρκεια αποθήκευσης

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες στην εξυπηρέτηση πελατών αποθηκεύονται για 3 μήνες.

Διαγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν από τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από το chatbot Bo μας, αφού η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς της επαφής ή – κατά περίπτωση – λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης.

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Σε περίπτωση έννομου συμφέροντος, έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το μέλλον ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ένστασης, η αλληλογραφία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν σε περίπτωση νόμιμης αντίρρησης.

Δεδομένου ότι η καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών πραγματοποιείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς με βάση τη συγκατάθεση, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Τα πεδία που επισημαίνονται στη μάσκα εισαγωγής είναι υποχρεωτικά πεδία, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας.

2.8 Λειτουργία συνομιλίας

Σκοπός επεξεργασίας

Η λειτουργία συνομιλίας χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνομιλία σαν φόρμα επικοινωνίας για να συνομιλήσετε με το bot εξυπηρέτησης ή το προσωπικό μας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Τύπος δεδομένων

Κατά την έναρξη της συνομιλίας, δημιουργούνται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της κλήσης
 • Πρόγραμμα περιήγησης/ -έκδοση
 • Διεύθυνση IP
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφθήκατε προηγουμένως
 • Αριθμός δεδομένων που στάλθηκαν
 • Περιεχόμενο της ανακοίνωσης
 • Αριθμός αποστολής
 • Στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον παρέχονται, e.B. όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ανάλογα με την πορεία της συνομιλίας με το bot εξυπηρέτησης ή τους υπαλλήλους μας, ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα στη συνομιλία, τα οποία θα εισαχθούν από εσάς. Η φύση αυτών των δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αίτημά σας ή από το πρόβλημα που μας περιγράφετε. Παρακαλούμε να μας παρέχετε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για το αίτημά σας. Η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων χρησιμεύει για να σας παρέχουμε μια γρήγορη και αποτελεσματική επιλογή επικοινωνίας και έτσι να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας

Νομική βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. Η συγκατάθεση εδώ έγκειται στη χρήση της συνομιλίας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Η αποθήκευση δεδομένων συνομιλίας εξυπηρετεί το σκοπό της διασφάλισης της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής μας.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε το ιστορικό των συνομιλιών, τα δεδομένα συνομιλίας, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Αυτό εξυπηρετεί το σκοπό της διευκόλυνσης περαιτέρω ερευνών με βάση το ιστορικό συνομιλίας, καθώς και τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο της προσφοράς συνομιλίας μας.

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκευτείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτό χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Οι αποθηκευμένες συνομιλίες θα διαγραφούν αμέσως από εμάς.

3. Επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η Αθανασία Πασβαντίδου είναι παρούσα σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Αυτές περιλαμβάνουν το Instagram, το Twitter, το YouTube, το LinkedIn και το XING. Θα θέλαμε να επιδιώξουμε την ενεργή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και να προσφέρουμε την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες για την εφαρμογή μέτρων μάρκετινγκ. Λειτουργούμε τις προσφορές της σε αυτές τις πλατφόρμες σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου διαχειριστή πλατφόρμας και δεν φέρουμε άμεση ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι πληροφορίες από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι δημόσιες καθαυτές και ότι οι συνεισφορές που τοποθετούνται εκεί μπορούν συνήθως να διαβαστούν από άλλους / όλους τους χρήστες. Τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη μετάδοση δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν εκεί.

3.1 Επικοινωνία μέσω WhatsApp

Μέσω της ιστοσελίδας μας έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του WhatsApp. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το κουμπί “Άνοιγμα WhatsApp”. Το παράθυρο για το WhatsApp Web θα ανοίξει στη συνέχεια στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το WhatsApp είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που παρέχεται από το WhatsAppIrelandLimited, πλατεία 4 grandcanal , λιμάνι μεγάλου κανάλι , Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Σκοπός επεξεργασίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του WhatsApp, εμείς ή το bot της υπηρεσίας μας χρησιμοποιούμε το WhatsApp για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Τύπος δεδομένων

Κατά την έναρξη της συνομιλίας, δημιουργούνται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τηλέφωνο
 • Περιεχόμενο της ανακοίνωσης
 • Αριθμός αποστολής
 • Στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον παρέχονται, e.B. όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Ανάλογα με την πορεία της συνομιλίας με το bot της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα στη συνομιλία WhatsApp, η οποία θα εισαχθεί από εσάς. Η φύση αυτών των δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αίτημά σας ή από το πρόβλημα που μας περιγράφετε. Σας ζητάμε να μας παρέχετε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων χρησιμεύει για να σας παρέχουμε μια γρήγορη και αποτελεσματική επιλογή επικοινωνίας και έτσι να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας

Νομική βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. Η συγκατάθεση εδώ έγκειται στη χρήση της συνομιλίας επικοινωνώντας μαζί σας μέσω του WhatsApp.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα συνομιλίας σας, καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα, θα αποθηκεύονται μαζί μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση. Η διαγραφή πραγματοποιείται μόλις ο σκοπός της συλλογής δεδομένων δεν ισχύει πλέον ή η συγκατάθεσή σας έχει ανακληθεί. Οι αποθηκευμένες συνομιλίες θα διαγραφούν από εμάς μετά από ένα μήνα.

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκευτείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτό χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε αμέσως τη συνομιλία σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας το WhatsApp, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα που εισάγετε θα αποθηκευτούν στο WhatsApp. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα του WhatsApp. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων κατά του WhatsApp, επικοινωνήστε απευθείας με το WhatsApp.

WhatsApp Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2,Irland

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1%22

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η χρήση του WhatsApp δεν μπορεί να αποκλείσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ιδίως στις “ΠΑ. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τον κίνδυνο δυσχερούς επιβολής του νόμου, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τον μεμονωμένο χρήστη.

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του WhatsApp.

4. Χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Ο ιστότοπος topaketo.de χρησιμοποιεί cookies. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αποδοχή” του banner cookie ή επιλέγοντας τις ρυθμίσεις ξεχωριστά, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης στη συσκευή σας ή για την ανάκτηση αυτών των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης από τη συσκευή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στη συσκευή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν τακτικά μια χαρακτηριστική σειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης ή στην τελευταία συσκευή να αναγνωρίζονται με μοναδικό χαρακτήρα όταν ο ιστότοπος καλείται ξανά.

Διάφοροι τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ:

 • Προσωρινά cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται τακτικά μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης στο Internet.
 • Μόνιμα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περιέχουν ορισμένες ρυθμίσεις, όπως.B. τη γλώσσα που επιλέγεται για τη χρήση του topaketo.de ιστότοπου.
 • Δικά σας cookies (cookies πρώτου μέρους) που αποθηκεύονται στην τελευταία συσκευή από τον ιστότοπο topaketo.de.
 • Cookies από άλλες  υπηρεσίες Διαδικτύου που έχουν εξουσιοδοτηθεί και χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον topaketo.de ιστότοπο (τα λεγόμενα cookies τρίτων), τα οποία αποθηκεύονται από αυτούς στην τελευταία συσκευή

Τα δικά σας cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο topaketo.de (cookies πρώτου μέρους) περιλαμβάνουν προσωρινά cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies. Στα μόνιμα cookies, ο ιστότοπος αποθηκεύει πληροφορίες για την αποθήκευση τυχόν προσωπικών ρυθμίσεων χρήστη και για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στην επόμενη επίσκεψη (π.χ. τις επιλεγμένες ρυθμίσεις γλώσσας). Στα προσωρινά cookies συνεδρίας, ο ιστότοπος αποθηκεύει τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου. Η περίοδος αποθήκευσης αυτών των cookies εξαρτάται από τις περιόδους που καθορίζονται σε αυτήν την ενότητα.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν cookies (cookies τρίτων), εικονοστοιχεία παρακολούθησης ή συγκρίσιμες τεχνολογίες ανάλυσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες ανάλυσης που χρησιμοποιούνται εδώ μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.

Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού της τελικού συσκευής μπορεί να λάβει οδηγίες για να αποτρέψει την αποθήκευση των cookies ή την εκτέλεση τεχνολογιών ανάλυσης. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Ως περαιτέρω επιλογή, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί επίσης να οριστεί να εκδώσει μια ειδοποίηση μόλις χρησιμοποιηθεί ένα cookie ή παρόμοια τεχνολογία ανάλυσης. Επιπλέον, όλα τα cookies μπορούν να διαγραφούν χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή.

Ανάκληση όλων των συναινέσεων

Μπορείτε να ανακαλέσετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε δώσει για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, μέσω του παρακάτω εργαλείου. Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία ανάλυσης δεν εκτελείται πλέον και ένα cookie εξαίρεσηςαποθηκεύεται επιπλέον στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται με την οδηγία ότι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία άλλα δεδομένα από αυτή την τερματική συσκευή για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

4.6 Μετατροπή διαφημίσεωνGoogle

Σκοπός επεξεργασίας

Αυτός ο ιστότοπος topaketo.de χρησιμοποιεί παρακολούθηση μετατροπών  από την Google Inc. για τη μέτρηση της επιτυχίας της διαδικτυακής διαφήμισης.

Τύπος δεδομένων

Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια topaketo.de διαφήμιση που τοποθετήθηκε χρησιμοποιώντας το Google Ads και αυτή η διαφήμιση οδηγεί σε αυτόν τον ιστότοπο topaketo.de , ένα cookie έχει οριστεί στη συσκευή του χρήστη.

Μέσω αυτού του cookie, η Google μπορεί να αναγνωρίσει αφενός ότι αυτός ο χρήστης του ιστότοπου έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε στον ιστότοπό μας και, αφετέρου, εάν αυτός ο χρήστης έχει κάνει ορισμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την Google για να μας παρέχουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης μέσω της ιστοσελίδας μας. Δεν μπορούμε να αντιστοιχίσετε αυτές τις πληροφορίες σε συγκεκριμένους χρήστες. Καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών δεν μεταδίδεται σε εμάς.

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 λαμβανόμενα μετον ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί συγκατάθεση για τη χρήση cookies στον ιστότοπο topaketo.de.

Διάρκεια αποθήκευσης

Το σύνολο cookie για  σκοπούς παρακολούθησης μετατροπών καθίσταται άκυρο μετά από 30 ημέρες και διαγράφεται από την αντίστοιχη συσκευή. Στο ίδιο το εργαλείο, τα δεδομένα αποθηκεύονται για 9 – 18 μήνες ( https://policies.google.com/technologies/ads ).

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Η συγκατάθεσή σας για την ανάλυση χρήσης εξατομικευμένων πληροφοριών στον ιστότοπο topaketo.de από την Google μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας το πλαίσιο “Μετατροπή Google Ads” στο ακόλουθο εργαλείο με ισχύ για το μέλλον. Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ακόλουθη εταιρεία:

Google Ιρλανδία ΠεριορισμένηGoogle Κτίριο Γκόρντον Χάουζ4 Μπάροου St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη στη θέση:

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/technologies/ads

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν η παρακολούθηση από τη ΜετατροπήGoogleAds ενεργοποιηθεί από την προαναφερθείσα λειτουργία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία όταν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

4.10 Χάρτες Google

Σκοπός επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να σας διευκολύνουμε να βρείτε την τοποθεσία των καταστημάτων δεμάτων στην περιοχή σας και, για παράδειγμα, να δείτε τις ώρες λειτουργίας και άλλες υπηρεσίες καταστήματος δεμάτων. Το Google Maps είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία για την εμφάνιση διαδραστικών χαρτών για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών.

Ο διαδραστικός χάρτης των Χαρτών Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από ρητή επιβεβαίωση του κουμπιού “Ενεργοποίηση χάρτη”. Επιπλέον, όταν επιλέγετε το εικονίδιο “Διαδρομή”, θα μεταφερθείτε απευθείας στους Χάρτες Google, ώστε να μπορείτε να δείτε τη διαδρομή σας προς το κατάστημα δεμάτων.

Τύπος δεδομένων

Για την εμφάνιση του χάρτη και την αναζήτηση τοποθεσίας, μεταφέρουμε τα ακόλουθα δεδομένα στην Google:

 • Ο ταχυδρομικός κώδικας ή η διεύθυνση που εισάγεται για την εμφάνιση της λίστας αποτελεσμάτων των καταστημάτων δεμάτων
 • Η τοποθεσία σας, μόνο μετά από ρητή επιβεβαίωση του ερωτήματος του προγράμματος περιήγησης για χρήση τοποθεσίας
 • Διεύθυνση IP

Νομική βάση

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 lit. a GDPR), με τη ρητή επιβεβαίωση του κουμπιού «Ενεργοποίηση χάρτη» ή κατά την επιλογή του εικονιδίου «Διαδρομή»

Διάρκεια αποθήκευσης

Στην αναζήτηση τοποθεσίας, θα μεταβιβαστεί μόνο η διεύθυνση αναζήτησης που πληκτρολογήσατε. Δεν υπάρχει σύνδεσμος ή αποθήκευση μεταξύ της εισόδου αναζήτησης και άλλων προσωπικών δεδομένων από εμάς.

Η διάρκεια του χώρου αποθήκευσης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις σας στο Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://support.google.com/maps/answer/6258979?hl=de&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου κάτω από την καρτέλα “Cookies” στο υποσέλιδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ακόλουθη εταιρεία:

Google Ιρλανδία ΠεριορισμένοςΓκόρντον Σπίτι4 Μπάροου St, Δουβλίνο, D04 E5W5 Irland

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορείτε να βρείτε στη στη θέση:

https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps/

Υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την προαναφερθείσα λειτουργία για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από τους Χάρτες Google, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Πληρωμή μέσω PayPal

Σκοπός επεξεργασίας

Εάν έχετε επιλέξει τον τρόπο πληρωμής “PayPal” κατά τη δημιουργία ετικέτας δέματος, τα δεδομένα σας που απαιτούνται για τη διαδικασία πληρωμής θα διαβιβαστούν PayPal.

Τύπος δεδομένων

Τα ακόλουθα δεδομένα διαβιβάζονται τακτικά σε PayPal:

 • Προϊόν
 • Τιμή
 • υλικοτεχνική υπηρεσία
 • Αριθμός παραγγελίας
 • PayPal αναγνωριστικό συναλλαγής
 • Διεύθυνση IP

Διάρκεια αποθήκευσης

Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της PayPal στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

Δυνατότητα ανάκλησης/αντίρρησης και διαγραφής

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα:
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

Περισσότερες πληροφορίες

Η ευρωπαϊκή εταιρεία λειτουργίας της PayPal είναι:

PayPal (Ευρώπη) S.á.r.l. & Cie. Σ.C.Α.
22-24
Λεωφόρος Royal,2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

PayPal διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πιστωτική αναφορά για τους τρόπους πληρωμής πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, άμεσης χρέωσης μέσω PayPal ή – εάν προσφέρεται – “αγοράς στο λογαριασμό” μέσω PayPal. Το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου όσον αφορά τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης PayPal που χρησιμοποιείται για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής. Η πιστωτική αναφορά μπορεί να περιέχει τιμές πιθανότητας (τις λεγόμενες τιμές βαθμολογίας). Όσον αφορά τις τιμές βαθμολογίας που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα της πιστωτικής έκθεσης, έχουν τη βάση τους σε μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική-στατιστική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, τα δεδομένα διεύθυνσης περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τιμών βαθμολογίας.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων των PayPal μπορούν να

ανακτώνται υπό:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Όταν χρησιμοποιείτε PayPal, είναι πιθανό τα προσωπικά σας δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. PayPal (Ευρώπη) S.á.r.l. & Cie. S.C.A. είναι ο μοναδικός ελεγκτής αυτής της επεξεργασίας.

8. Ευθύνη και επικαιρότητα

8.1 Ευθύνη για συνδέσμους

Είναι πιθανό ο ιστότοπός μας και η πολιτική απορρήτου μας να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Έτσι, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα περιεχόμενα τρίτων.

Ο αντίστοιχος πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συνδεδεμένη σελίδα ελέγχθηκε για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Κατά τη στιγμή της σύνδεσης, κανένα παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο. Ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου της συνδεδεμένης σελίδας δεν είναι δυνατός και παράλογος χωρίς απτές αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθήκαμε μια παράβαση, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

8.2 Ενημέρωση και τροποποίηση

Τμήματα της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αλλάξουν ή να ενημερωθούν από εμάς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Παρακαλούμε ελέγξτε την πολιτική απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την προσφορά μας για να είστε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις.

Τρέχουσα κατάσταση των πληροφοριών προστασίας δεδομένων: Ιανουάριος, 2022

9. Ασφάλεια

Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το Διαδίκτυο και την ασφάλεια.

Σημαντικός

 • Μην απαντάτε ποτέ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστάτες.
 • Τα συνημμένα αρχεία ή οι σύνδεσμοι σε αμφίβολα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να ανοίγονται.
 • Αγνοήστε τα αιτήματα πληρωμής σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ιστότοπους.
 • Μην εγκαθιστάτε ενημερώσεις λογισμικού ή προγράμματα από άγνωστες τοποθεσίες Web.
 • Αναφέρετε το περιστατικό στον [email protected]

Τυπικές πηγές κινδύνου

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψεύτικες επιβεβαιώσεις αποστολής

Να είστε επιφυλακτικοί εάν λαμβάνετε επιβεβαιώσεις αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εταιρείες όπου δεν έχετε παραγγείλει τίποτα. Ειδικότερα, εάν τα εν λόγω e-mail περιέχουν συνημμένα, μην ανοίξετε το συνημμένο σε καμία περίπτωση. Αυτό μπορεί να περιέχει κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Τέτοια e-mails δεν θα αποστέλλονται από topaketo.de ή για λογαριασμό της topaketo.de !

Πλαστά SMS

Παρόμοια με τις καρτ ποστάλ ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αποστάτες SMS ή τα μηνύματα μπορεί επίσης να είναι ψεύτικα και να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για ανεπιθύμητα μηνύματα ή phishing. Τα SMS που αποστέλλονται από topaketo.de γενικά δεν περιέχουν συνδέσμους και το αναγνωριστικό αποστολής σας περιλαμβάνεται πάντα στο SMS.

Εάν λάβετε sms που αποκλίνει από αυτό το μοτίβο όσον αφορά τα δέματα σας, δεν έχουν σταλεί από εμάς . Παρακαλούμε αγνοήστε τους, μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτους ιστότοπους και μην εισάγετε προσωπικά δεδομένα εκεί.

Ψεύτικοι ιστότοποι και κακόβουλα προγράμματα

Υπάρχουν ιστότοποι στο Διαδίκτυο που φαίνεται να προέρχονται από topaketo.de, αλλά στην πραγματικότητα  λειτουργούν από topaketo.de άγνωστα τρίτα μέρη. Με τη βοήθεια αυτών των ιστότοπων, προσπαθούν να εγκαταστήσουν κακόβουλα προγράμματα όπως.B λογισμικό υποκλοπής spyware, Trojans ή ιούς υπολογιστών στους υπολογιστές των επισκεπτών σε ξένους υπολογιστές.

Topaketo.de δεν ευθύνεται για αυτούς τους ιστότοπους. Topaketo.de δεν θα σας ζητήσει ποτέ ενεργά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον ιστότοπο) να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σας σύστημα για λόγους ασφαλείας ή να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στους ιστότοπους topaketo.de, χρειάζεστε μόνο ένα πρόγραμμα που μπορεί να εμφανίσει έγγραφα PDF και κινούμενες εικόνες Flash εκτός από μια τρέχουσα έκδοση του προγράμματος περιήγησης.

Σκιάχτρο

Scareware είναι ένα λογισμικό που έχει ως στόχο να αναστατώσει τον επισκέπτη του ιστότοπου με υποτιθέμενα μηνύματα σφάλματος. Ο όρος scareware αποτελείται από τις αγγλικές λέξεις “φοβία” και “λογισμικό”. Οι υπάρχοντες ιστότοποι αντιγράφονται 1:1 και διατίθενται σε παρόμοιες διευθύνσεις Διαδικτύου. Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον λάθος ιστότοπο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο υποδεικνύει ότι λείπουν ενημερώσεις ασφαλείας, μόλυνση από ιό ή παρόμοια και προορίζεται να αναστατώσει τον επισκέπτη του ιστότοπου. Για υποτιθέμενη “αντιμετώπιση προβλημάτων”, το λογισμικό πρέπει να μεταφορτωθεί επί τόπου και να εγκατασταθεί αμέσως. Ωστόσο, το λογισμικό που προσφέρεται στον ιστότοπο δεν είναι ούτε ενημέρωση ασφαλείας ούτε ενημέρωση για το πρόγραμμα περιήγησης. Υπάρχει κίνδυνος το λογισμικό που προσφέρεται να είναι ένα ελαττωματικό πρόγραμμα. Αφήστε λάθος ιστοσελίδα και κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Μηνύματα ηλεκτρονικού “ψαρέματος”

Το λεγόμενο “phishing”, που προέρχεται από την “αλιεία κωδικών πρόσβασης”, χρησιμοποιείται για την απόκτηση εμπιστευτικών δεδομένων πελατών και κωδικών πρόσβασης με τη βοήθεια ψεύτικων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητούν από τους χρήστες να μοιράζονται ή να ενημερώνουν προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Συμβαίνει επίσης ότι τα e-mail οδηγούν έναν σύνδεσμο σε ψεύτικες ιστοσελίδες αξιόπιστων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου στη συνέχεια να ενθαρρύνουν τον χρήστη να συνδεθεί. Καμία αξιόπιστη εταιρεία δεν θα ζητήσει κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών καρτών και δεδομένα από εσάς μέσω e-mail ή θα σας ζητήσει να ενημερώσετε τα δεδομένα των πελατών σας.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο την ιστοσελίδα topaketo.de για να εγγραφείτε. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Internet με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά και μην χρησιμοποιείτε συνδέσμους από ληφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να γίνει απόπειρα απάτης εδώ. Εντός του λογαριασμού σας, σας προσφέρουμε έναν ασφαλή τρόπο ανεξάρτητης ενημέρωσης ορισμένων δεδομένων πελατών (e.B. διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 Topaketo.de  δεν θα σας ζητήσει ποτέ (e.B. μέσω e-mail, τηλεφώνου ή SMS) να εισαγάγετε ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο ευαίσθητα δεδομένα πελατών για επαλήθευση στο Διαδίκτυο.

Η πληρωμή για την υπηρεσία μας γίνεται σε μετρητά και στις εγκαταστάσεις. Εάν λάβετε ένα αίτημα πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αγνοήστε το. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για προσπάθεια ηλεκτρονικού “ψαρέματος”. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούν αλλαγή κωδικού πρόσβασης ή απειλούν να αναστείλουν λογαριασμούς μπορεί επίσης να είναι προσπάθειες ηλεκτρονικού “ψαρέματος”. Παρακαλούμε μην εισάγετε δεδομένα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Για την ασφάλειά σας – Κρυπτογραφημένη μετάδοση

Η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπου www.topaketo.de εξασφαλίζεται με SSL (Secure Sockets Layer). Όλα τα δεδομένα που εισαγάγατε θα διαβιβαστούν κρυπτογραφημένα. Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων εμφανίζεται “πράσινο”. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η γραμμή διευθύνσεων ή μέρος αυτής μπορεί να επισημανθεί με πράσινο χρώμα. Ελέγξτε επίσης αν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί για το topaketo.de. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας κλικ στην πράσινη γραμμή στη γραμμή διευθύνσεων ή στην κλειδαριά δίπλα στη γραμμή διευθύνσεων.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας για εσάς

 • Παρακαλούμε εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασής σας στην πύλη topaketo.deμόνο στον ιστότοπο https://topaketo.de. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε ιστότοπους που υποτίθεται ότι σας προσφέρουν ευκολότερες επιλογές αποστολής ή παρόμοια και ζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτοί είναι πιθανότατα δόλιοι ιστότοποι.
 • Μην αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης που δεν είναι κρυπτογραφημένοι στον υπολογιστή σας. Αυτό θα μπορούσε να δώσει στους επιτιθέμενους την ευκαιρία να κλέψουν τα δεδομένα σας. Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τους κωδικούς πρόσβασής σας, χρησιμοποιήστε λογισμικό αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης που αποθηκεύει τα δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αναμίξετε κεφαλαία και πεζά γράμματα και να χρησιμοποιήσετε αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης και να τον θυμάστε καλά είναι να χρησιμοποιήσετε όλα τα αρχικά γράμματα μιας πρότασης. Αντικαταστήστε τους αριθμούς με ψηφία και παίξτε με ειδικούς χαρακτήρες. Αυτό θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα: “Την Κυριακή ήμουν στο πλαίσιο αναρρίχησης με τα δύο παιδιά μου!” γίνεται “ASwimm2Kad#!”. Το διαμάντι μπορεί να σου θυμίζει το πλαίσιο αναρρίχησης.
 • Εγκαταστήστε έναν σαρωτή ιών στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα ενημερωμένος.
 • Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα και τα προγράμματά σας είναι πάντα ενημερωμένα και ασφαλή. Εγκαταστήστε τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 • Εγκαταστήστε μόνο λογισμικό από αξιόπιστες πηγές.
 • Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μόνο τον δικό σας υπολογιστή για να συνδεθείτε σε ιστότοπους. Ειδικά με τα δημόσια συστήματα (e.B. Internet cafe, βιβλιοθήκη) ποτέ δεν ξέρετε ποιο κακόβουλο λογισμικό είναι εγκατεστημένο και θα μπορούσατε να διαβάσετε τις μυστικές πληροφορίες σας.
 • Εάν υποψιάζεστε ότι οι πληροφορίες πρόσβασής σας έχουν γίνει γνωστές σε τρίτους, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας. Για διαφορετικούς ιστότοπους, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης, αν είναι δυνατόν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της BSI (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών).